Новые поступления

  1. В.А.Рульєв, С.О.Гуткевич, Т.Л.Мостенська Управління персоналом: Навчальний посібник. –К.: Кондор,2013.-310 с.
  2. Я.Д Крупка., З.В Задорожний., Н.Я.Микитюк Фінансовий облік. Підручник (2-ге видання, доповнене та перероблене).-К.: Кондор,2013.-551 с.
  3. Л.Б.Круп’як Управління трудовими ресурсами організації: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2013,-278 с.
  4. Л.М.Попова, С.М.Попова, В.І.Успаленко Казначейська справа: Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2011.-164 с.
  5. О.О. Мислюк  Метеорологія та кліматологія: Навчальний посібник.-К. Кондор, 2013.-304 с.
  6. В.К.Данилко, О.М.Кушніренко, К.С.Марченко Управління витратами. Навчальний посібник.-К.Каравела,2012,- 216 с.