Організація самостійної роботи студентів з використанням засобів інтерактивного спілкування у ВНЗ 1-2 р.а.