Методические указания

Методичні вказівки для виконання

курсового і дипломного проектування

 

 

1.Спеціальність  5.07010602 ”Обслуговування та ремонт автомобілів і двігунів”:

 

1.Арефін Ю.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисц. „Основи технології ремонту автомобілів”,2012 р.

2.Аршинов О.А. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту на тему: ”Проектування СТО” для студентів, 2011

3.Аршинов О.А. Методичні вказівки до дипломного проектування по автотранспортним підприємствам, 2007

4.Аршинов О.А., Матушевич А.В. Методичні вказівки до курсової роботи на тему: „Технічна експлуатація автомобілів”, 2011 р.

5.Аршинов О.А. та ін. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: „Проектування СТО автомобілів, 2011 р.

6.Аршинов О.А. та ін. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему:”Розробка технологічного процесу ремонту деталі автомобіля”,2012 р.

7.Прокопенко О.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему:”Розрахунок економічної ефективності організації праці дільниць та відділень АТП”,2012 р.

 

 

2.Спеціальність 5.100404 "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”:

 

1.Білоус І.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: „Організація перевезень і управління на автотранспорті”,2012 р.

2.Білоус І.С. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту на тему: „Організація перевезень і управління на автотранспорті”, 2013 р.

3.Прокопенко В.І. та ін. Методичні вказівки до дипломного проектування з вантажних автомобільних перевезень, 2012

4.Прокопенко О.В. Методичні рекомендації  до виконання курсової роботи на тему:”Організація і планування роботи підприємства” ,2013 р.

5.Азанова С.Ю. Методичні рекомендації  до виконання курсової роботи на тему: „Організація перевезень і управління  на автомобільному транспорті”,2010 р.

6.Азанова С.Ю. Методичні рекомендації  до виконання курсової роботи на тему: „Технологія і організація перевезень”,2011 р.

 

 

3. Спеціальність 5.04010602Прикладна екологія”:

 

1.   Калашнік Ю.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: „Раціональне природокористування й охорона довкілля”, 2011 р

2.   Арефіна М.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему:„Геохімія довкілля”, 2011 р

 

 

 

4. Спеціальність 5.03050401 „Економіка підприємства”:

 

1.   Клименко В.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему : „Економіка підприємства”, 2012 р

 

 

5. Спеціальність 5.07010101 „Організація та регулювання дорожнього руху”

 

1.   Мартиненко О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. „Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг”,2012 р.

2.   Мартиненко О.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: „Організація дорожнього руху”, 2011р.

3.   Прокопенко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц.:”Економіка та планування організації дорожнього руху”, 2011

 

6. Спеціальність 5.03050901 ”Бухгалтерський облік”

 

1.Цумбек К.В. Методичні рекомендації з курсової роботи з дисципліни: „Фінансовий облік”, 2013 р.

 

7. Спеціальність 5.05030301 ”Збагачення корисних копалин”

 

1.Серафімова Л.І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: ”Збагачувальні фабрики та їх проектування”,2013 р.

2.Клименко В.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц.: „Економіка, організація і планування виробництва”, 2012 р.

 

8. Спеціальність 5.050205 „Організація обслуговування на транспорті”

 

1.   Бондаренко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц.:”Менеджмент на транспорті”,2012 р.

2.  Клименко В.М. Методичні вказівки з курсової роботи на тему: „Економіка підприємства”,2012 р.